logo

Invoicivo

wstecz

Zasady i Warunki („Regulamin”, „Zasady”)

Ostatnia aktualizacja: 28-07-2018

Proszę przeczytaj te Zasady i Warunki („Regulamin”, „Zasady”) uważnie zanim użyjesz usług platformy Invoicivo ( https://app.invoicivo.com, https://blog.invoicivo.com ) oraz aplikacji Invoicivo („Usługa” ) zarządzanej przez Inspiro Software Sp. z o.o. („My”, ”Nas”, „Nasza” ).

Twój dostęp i użycie Usługi jest warunkowane na akceptacji i respektowaniu tego Regulaminu. Te Zasady obowiązują wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych którzy używają Usługi.

Poprzez użycie Usługi zgadzasz się postępować zgodnie z Zasadami Usługi. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem Zasad, nie możesz używać Usługi.

Treść

Nasza Usługa pozwala Ci wysyłać, przechowywać, generować, udostępniać informacje, tekst, grafikę („Treść”) . Jesteś odpowiedzialny za Treści dostarczane do Naszej Usługi oraz zobowiązujesz się że masz pełne prawa do ich wykorzystania oraz udostępniania w Naszej Usłudze. Zezwalasz Nam na użycie oraz przetwarzanie danych wprowadzonych do Usługi na potrzeby jej świadczenia. Dostarczając Treść objętą prawem znaku towarowego wyrażasz zgodę na jej użycie i przetwarzanie na potrzeby wykonania przez Nas Usługi. Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Inspiro Software Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Tadeusza Rejtana 67 35-326 Rzeszów, NIP 5170365803, nr REGON 181113086 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000515831, o kapitale zakładowym – 12 500,00 zł w całości wpłaconym za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Inspiro Software Sp. z o.o. przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez użytkowników wystawiających dokumenty za pomocą Serwisu w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni użytkownicy.

Inne Strony

Nasza Usługa może zawierać odnośniki do usług i stron osób trzecich które nie są zarządzane i kontrolowane przez Nas.

Generowana Treść

Nasza Usługa jest zdolna do generowania plików PDF oraz innych w Twoim imieniu. Twoją odpowiedzialnością jest sprawdzenie czy te pliki są zgodne z lokalnym prawem, oraz kwalifikacja ich jako dokumenty prawne takie jak faktura i nie tylko.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Jako administrator danych osobowych zezwalasz Nam na przetwarzanie wprowadzonych danych w celu wykonania usługi. Oświadczasz że posiadasz pełne prawa do zarządzania danymi osobowymi które są nam powierzane. Wprowadzone dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Usługi.

Wypowiedzenie

My możemy wypowiedzieć lub wstrzymać dostęp do Naszej Usługi natychmiastowo, bez wcześniejszego poinformowania lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu m.in. złamania Zasad korzystania z Usługi. Jeśli My uznamy samodzielnie, że użytkownik zaangażował się w aktywność którą uważamy za nieuczciwą, My możemy wypowiedzieć lub wstrzymać dostęp do Usługi. Możesz zrezygnować z Usługi przekazując Nam informację drogą elektroniczną lub pisemną z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W ciągu okresu wypowiedzenia Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z Usługi. Wszystkie postanowienia które powinny przetrwać wypowiedzenie usługi przez swoją naturę takie jak ograniczenia odpowiedzialności i nie tylko, powinny przetrwać wypowiedzenie.

Kontakt

Zezwalasz na kontakt email oraz pisemny związany z wykonaniem Usługi.