logo

Invoicivo

wstecz

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://invoicivo.com zwanego dalej „Serwisem”.
Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Inspiro Software Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Tadeusza Rejtana 67 35-326 Rzeszów, NIP 5170365803, nr REGON 181113086 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000515831, o kapitale zakładowym – 12 500,00 zł w całości wpłaconym za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Inspiro Software Sp. z o.o. przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez użytkowników wystawiających dokumenty za pomocą Serwisu w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni użytkownicy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji poprzez dobrowolnie wprowadzone dane, pliki cookie, zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, logów dokumentujących procesy rejestracji i korzystania z Serwisu.
W przypadku korzystania z Serwisu wszelkie dane Użytkownika będą przetwarzane przez Inspiro Software sp. z o.o. wyłącznie w przypadku posiadania podstawy prawnej. Podstawy mające zastosowanie w Serwisie:
- Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której Użytkownik jest stroną - podstawą prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
- Konieczność przetwarzania w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń usług płatnych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Dotyczy przypadków zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych i analitycznych, ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług oraz w celu zabezpieczenia roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
- Zgoda wyrażona przez Użytkownika w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać wycofana lub ograniczona w każdym momencie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Uzytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.
W niektórych przypadkach dobrowolne podanie danych może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutki nie podania danych są uzależnione od celu podawania i mogą być przyczyną braku możliwości zarejestrowania się w Serwisie, braku możliwości korzystania z usług Serwisu, braku możliwości otrzymywania informacji marketingowych i ofertowych związanych z Serwisem.
Nasz Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznych, marketingowych, udostępniania funkcji Serwisu. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów, świadczących usługi wpierające naszą działalność. W wyniku tego Twoje dane mogą być im przekazywane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.
Do możliwych odbiorców danych należą: podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo oraz osoby współpracujące z Inspiro Software Sp. z o.o. na podstawie umów cywilnoprawnych wpierających lub wykonujących prace na rzecz działalności związanej z funkcjonowaniem Serwisu, firmom hostingowym zapewniającym przestrzeń na serwerach, dostawcom rozwiązań płatniczych za pośrednictwem których Użytkownik może opłacić należności związane z użytkowaniem Serwisu, dostawcom usług internetowych w szczególności narzędzi marketingowych lub analitycznych o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu, dostawcy oprogramowania do obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami Serwisu. W przypadku usług opartych o cookies sprzeciw może być wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, możliwości sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może żądać przeniesienia danych do innego operatora.
Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie https://invoicivo.com lub za pośrednictwem poczty e-mail. Gdy uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
W celu ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapewnić poufność, ochronę przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz utratą lub przypadkowym uszkodzeniem Twoich danych. Ochrona danych obejmuje stosowanie technologii: szyfrowania, protokołów bezpiecznych połączeń oraz innych rozwiązań.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą dostępne za pośrednictwem witryny internetowej https://invoicivo.com.